duminică, 3 februarie 2019

Noi obligatii de mediu pentru primarii            Anul 2018 vine cu o serie de schimbari cu intentia de a imbunatati sistemul de management al deseurilor generate la nivel national.  Directivele europene conform carora a fost transpusa legislatia din domeniu in Romania, fie nu au fost intelese conceptual, fie nu s-au putut implementa.

       Instituirea obligativitatii unei colectari selective a deseurilor a fost una dintre cele mai mari provocari si din pacate nu a fost posibila implementarea unui sistem de gestionare conform standardelor. Astfel ca, in aprilie a.c a fost transmisa o instiintare privind procedura de presuspendare a platilor intermediare din Fondul de Coeziune (axa 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor) conform careia impunerile cu privire la domeniul “deseuri” nu au fost indeplinite. Termenul de transmitere a unui raspuns fiind de 60 de zile, autoritatile competente au considerat utila initierea unei ordonante de urgenta, de altfel mult discutata si combatuta de actorii implicati.


            Modificarile aduse de noua legislatie fac referire si la autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora si nu numai. 
Obligatiile institutiilor mai sus mentionate sunt de a asigura un sistem de colectare selectiva a cel putin deseurilor de hartie, plastic si sticla, metal, din deseurile municipale generate, dar si atingerea unui nivel al reciclarii acestora de 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii. Termenul de implementare si administrare a acestui procent de reciclare este acelasi, 31 decembrie 2020.
            Schimbarile recente aduse sistemului de management al deseurilor pot aduce imbunatatiri daca sunt intelese si aplicate corespunzator, in aceeasi masura implementarea obligatiilor depinde si de actele normative ce urmeaza a fi emise, dar si de capacitatea autoritatilor de monitorizare si controlul conformarii.

A devenit obligatie includerea in caietele de sarcini si in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) si f) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, tarife distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea a cel putin deseurilor colectate selectiv in prealabil (hartie, metal, plastic si sticla) provenite din cele municipale.

            De asemenea, sunt introdusi indicatori de performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, cu scopul de a atinge obiectivele de reciclare incepand cu anul 2020, si penalitati pentru nerealizarea acestora.
Indicatorii minimi de performanta ce trebuie inclusi in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare au valori procentuale intre 3% si 60%, se aplica pentru patru activitati ale serviciului de salubrizare (colectarea separata a deseurilor municipale prevazute la art.17 alin. (1) lit. a) din OUG 74/2018)  si se pot consulta in cadrul Anexei nr.1 din cadrul OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG 196/2015 privind Fondul pentru mediu. Pentru deseurile rezultate din implementarea indicatorilor de performanta stipulate in contracte si destinate a fi eliminate prin depozitare, de la inceputul anului viitor (2019), se va include in tarife si contributia pentru economie circular prevazuta in OUG 196/2006 si Legea 105/2006. Contributia pentru economie circulara va fi suportata de operatorii de salubritate.

            Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora, sunt obligate incepand cu 1 ianuarie 2019 sa respecte aplicarea instrumentului economic “plateste pentru cat arunci” fundamentat pe cel putin unul din elementele volum, frecventa de colectare, greutate, saci de colectare personalizati. Decizia de aplicare va fi luata de fiecare institutie in parte, insa bazata pe aceste exemple.
Mai mult decat atat, li se acorda autoritate in vederea stabilirii tarifelor contractuale cu serviciul de salubrizare, dar si sanctiuni asupra beneficiarului serviciului in cazul nerespectarii conditiilor de separare la sursa a deseurilor.

            Un alt concept de luat in considerare este “raspunderea extinsa a producatorului”, descris in legea cadru a deseurilor. Desigur, pentru aplicarea acestui principiu se vor avea in vedere fezabilitatea din punct de vedere tehnic si economic, efectele globale asupra mediului si sanatatii populatiei si impactul social.

  Unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot solicita organizatiilor care aplica obligatiile privind respectarea acestui concept, finantare pentru acoperirea costurilor privind gestionarea deseurilor municipale si sunt obligate sa stabileasca modalitarea de plata a serviciilor de salubrizare. In cazul deseurilor municipale care intra sub incidenta raspunderii extinse a producatorului, costurile din bugetul local sunt acoperite de organizatiile care implementeaza principiul, fara a impune taxe suplimentare operatorilor de salubritate.
   Fara doar si poate, institutiilor implicate in dezvoltarea si implementarea principiului raspunderii extinse a producatorului le este interzisa utilizarea resurselor financiare cu alt scop decat cel initial.
            In concluzie, noutatile legislative din domeniul institutiilor publice sunt diversificate, aduc modificari de fond sistemului de management al deseurilor si implica o atentie sporita in vederea implementarii conforme la nivel local si in termenii specificati.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu